Affiche The Big O

Casting de The Big O

Anime de et (1999)

Créateurs The Big O

Scénaristes The Big O

Chiaki J. Konaka
Keiichi Hasegawa
Masanao Akahoshi
Yoshida Shin
Kazuyoshi Katayama

Producteurs The Big O

Atsushi Sugita
Chieo Ohashi
Eiji Sashita