Saison 1

15 épisodes

(22 h 30 min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lê Hoàng & Lý Nhã Kỳ

S1 E1 Lê Hoàng & Lý Nhã Kỳ

Petey Nguyen & Thúy Diễm

S1 E2 Petey Nguyen & Thúy Diễm

Đại Nghĩa & Lê Khánh

S1 E3 Đại Nghĩa & Lê Khánh

Xuân Lan & Nam Trung

S1 E4 Xuân Lan & Nam Trung

Don Nguyen & Kathy Uyên

S1 E5 Don Nguyen & Kathy Uyên

Jennifer Phạm & Nathan Lee

S1 E6 Jennifer Phạm & Nathan Lee

Ngọc Lan & Trường Giang

S1 E7 Ngọc Lan & Trường Giang

Huy Khánh & Khởi My

S1 E8 Huy Khánh & Khởi My

Uyên Linh & Phan Anh

S1 E9 Uyên Linh & Phan Anh

Kyo York & Trác Thúy Miêu

S1 E10 Kyo York & Trác Thúy Miêu

Miu Lê & Isaac

S1 E11 Miu Lê & Isaac

Trương Nam Thành & Phan Như Thảo

S1 E12 Trương Nam Thành & Phan Như Thảo

Phương Vy & John Huy Trần

S1 E13 Phương Vy & John Huy Trần

Số Đặc Biệt

S1 E14 Số Đặc Biệt

Tổng Hợp Những Pha Chặt Chém, Những Vòng Đấu Ấn Tượng

S1 E15 Tổng Hợp Những Pha Chặt Chém, Những Vòng Đấu Ấn Tượng