Couverture Seito Shokun!: Saishuushou - Tabidachi

Infos de Seito Shokun!: Saishuushou - Tabidachi

Manga de (2011)

Auteurs Seito Shokun!: Saishuushou - Tabidachi

Éditeurs Seito Shokun!: Saishuushou - Tabidachi

Kōdansha