Photo Julie Fowlis

Julie Fowlis

Artiste musicale.

Trier par : Date de sortie
 • Note globale
 • Notes de mes éclaireurs
 • Date de sortie
 • Date de production
 • Signaler artiste musicale The Lost Words: Spell Songs (2019)

  Sortie : . 14 morceaux.

  Album de Karine Polwart, Seckou Keita

  Tracklist : Heartwood, Selkie-boy, Kingfisher, Heron, Little Astronaut...

  - -
 • Signaler artiste musicale Alterum (2017)

  Sortie : . 11 morceaux.

  Album

  Tracklist : A Phiuthrag 's a Phiuthar, Camariñas, Fear a' Bhrochain / Dòmhnall Binn, Dh'Èirich Mi Moch, B' Fheàrr Nach do Dh'Èirich, Go Your Way...

  - -
 • Écouter
  Signaler artiste musicale Gach Sgeul – Every Story (2014)

  Sortie : . 11 morceaux.

  Album

  Tracklist : A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi (Love, Let Me Home to My Mother), Danns’ a Luideagan Odhar (Dance Dun‐Coloured Slattern), An Roghainn Dàin do Eimhir XXII (The Choice), Smeòrach Chlann Dòmhnaill (The Mavis of Clan Donald), Do Chalum...

  - -
 • Signaler artiste musicale Live at Perthshire Amber (Live) (2011)

  Sortie : . 13 morceaux.

  Live

  Tracklist : Hò Bha Mi, Hé Bha Mi, M' Fhearann Saidhbhir / Nellie Garvey's / 'G Ioman Nan Gamhan 's Mi Muladach / Jerry's Pipe Jig, Òganaich Ùir a Rinn M' Fhàgail, A Chatrion' Òg, Tha Brògan Ùr Agam A-Nochd / The Cat and the Dog / Mo Chuachag 's Laghach Thu...

  - -
 • Écouter
  Signaler artiste musicale Uam (2009)

  Sortie : . 13 morceaux.

  Album

  Tracklist : M' Fhearann Saidhbhir, Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach, Wind and Rain, Thig am Bàta, A Chatrion' Òg...

  - -
 • Écouter
  Signaler artiste musicale Lon-dubh (Blackbird) (Single) (2008)

  Sortie : 2008. 1 morceau.

  Single

  Tracklist : Lon-dubh (Blackbird)...

  - -
 • Écouter
  Signaler artiste musicale Dual (2008)

  Sortie : . 12 morceaux.

  Album de Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh

  Tracklist : Dá Bhfaigheann Mo Rogha De Thriúr Acu / Dhannsamaid Le Ailean / Cairistion' Nigh'n Eòghainn, Beauty Deas An Oileálin, The'm Buntata Mor/An Bairille/Boc Liath, An Eala Bhàn, Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí...

  - -
 • Écouter
  Signaler artiste musicale Cuilidh (2007)

  Sortie : . Musique à la bouche, celtique et folk, country. 12 morceaux.

  Album

  Tracklist : Hùg air a' Bhonaid Mhòir, Mo Ghruagach Dhonn, An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ùr: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill, 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu, Puirt-à-beul Set: 'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 's Ìm / Tha Fionnlagh ag Innearadh / Hùg Oiridh Hiridh Hairidh...

 • Écouter
  Signaler artiste musicale Mar a Tha Mo Chridhe (2005)

  Sortie : 2005. Pop rock. 12 morceaux.

  Album

  Tracklist : Òganaich Ùir a Rinn M' Fhàgail, Tha Mo Ghaol air Àird a' Chuain, Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin, Jigs & Reels: The Thornton Jig / Chloe's Passion / Are You Ready Yet? / Rogha an Ghabha, Tha Caolas Eadar Mi 's Iain...