Affiche The World of Kanako

Casting de The World of Kanako

Film de (2014)

Acteurs The World of Kanako

Et aussi

Miki Nakatani Rie Azuma
Aoi Morikawa Tomoko Nagano
Munetaka Aoki Sakiyama
Asuka Kurosawa Kiriko Fujishima
Mahiro Takasugi Yasuhiro Matsunaga
Shono Hayama Boy with blonde hair
Hiroki Nakajima Shimazu
Emma Kanako's friend at party
Kanji Furutachi Policier
Megumi Hataraya Aikawa's wife
Hitoshi Hoshino Seiji Ogata
Kaisei Kamimura Shimazu's friend
Yumeno Kato Yoko (Kanako's ex-middle school classmate #2)
Kevin
Airi Kido Kanako's ex-middle school classmate #3
Yoshio Kô Yoshinori Chou
Ryô Matsuura Katsumi (Kanako's ex-middle school classmate #1)
Maya Girl at party
Kazunori Mimura Shimazu's friend
Hannah Nishino Daughter on house's ads
Shunya Ohira Matsunaga's Friend
Monica Sahara Party's girl
Haruka Saitou Shimazu's friend
Daiki Satô Party's boy
Kentaro Shimazu Policier
Rena Shimura
Tôru Shinagawa
Hinata Shizaki
Aya Takekô Housewife on house's ads
Daichi Watanabe Hiroshi Kawamoto
Sarina Yamada

Réalisateurs The World of Kanako

Scénaristes The World of Kanako

Tetsuya Nakashima
Miako Tadano
Nobuhiro Monma

Producteurs The World of Kanako

Naohito Miyamoto
Kazuo Nakanishi
Satomi Odake
Yutaka Suzuki
Tom Yoda