Je suis Shingo

Je suis Shingo, tome 6
7.5

Je suis Shingo, tome 6 (2019)

Watashi wa Shingo

Sortie : 21 novembre 2019 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo, tome 5
7.3

Je suis Shingo, tome 5 (2019)

Watashi wa Shingo

Sortie : 22 août 2019 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo, tome 4
7.6

Je suis Shingo, tome 4 (2018)

Watashi wa Shingo

Sortie : 20 septembre 2018 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo, tome 3
8

Je suis Shingo, tome 3 (2018)

Watashi wa Shingo

Sortie : 19 avril 2018 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo, tome 2
8.1

Je suis Shingo, tome 2 (2017)

Watashi wa Shingo

Sortie : 2 novembre 2017 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo, tome 1
7.5

Je suis Shingo, tome 1 (2017)

Watashi wa Shingo

Sortie : 15 juin 2017 (France).

Manga de Kazuo Umezu

Je suis Shingo
7.7

Je suis Shingo (1982)

Watashi wa Shingo

Sortie : 1982.

Manga de Kazuo Umezu