Affiche Aku no Hana

Casting de Aku no Hana

Anime de (2013)

Créateurs Aku no Hana

Producteurs Aku no Hana

Tomoko Kawasaki
Go Nakanishi
Tateishi Kensuke