Fiche technique

Titre original : Shēn tànDiffuseur : Tencent Video

Créateur :

Dèng Kē
Genres : Policier, Drame, HistoriquePremière diffusion (Chine) : 18 avril 2019

Pays d'origine :

Chine
Statut : TerminéeNombre de saisons : 1Durée : 40 minAussi connu sous le nom de : 绅探

Scénaristes :

Lù Xuān, Gòng Xiǎo-Bái

Producteurs :

Lǐ'Er-Yún, Hán Zhì-Jié, Liu Zhi-Min, Fāng Fǎng-Fáng

Synopsis : Shanghai dans les années 30. Une jeune diplômée de l'académie de police, Qin Xiao-Man, rejoint une unité d'investigation et doit travailler avec le célèbre détective Luo Fei sur d'étranges affaires.

Casting de Detective L

Et aussi

Wèi Zi-Xīn

Ma Bo Yuan

Xī Lù

Ruan Meng-Zhu

Táng Qún

Madame Ma

Zhāng Xiáng

Wu Qing-Feng

Zhū Fēng

Lu Xiang-Dong

Méi Nián-Jiā

Chen Han Liang

Hè Qiāng

Tang Ji Yu

Méi Líng-Zhēn

Madame Tang

Zhào Jīng

Chen Hui-Yan

Wén Dōng-Jùn

Zheng Yi Xiong

Qū Gāng

Oncle Cao

Lǐ Jiā-Wén

Xia Lu Na

Wēn Chún-Dì

Xiao Lu jeune

Hǎi Tóng

Wang Jia De

Tián Miǎo

Madame Qi

Táo Lì-Xīn

Wang Ji Fu

Yán Yì-Mín

professeur Chen Shun Chang

Wú Hè-Lún

Du Jin Bao

Wáng Kǎn

Jin Cha Li

Shī Dān-Jiāng

Lin Zhong Heng

Guō Qiū-Chéng

Zhang Cha Li | Zhang Da Shan

Zhāng Jīn-Míng

Li Zai Chong

Yù Xiǎo-Dōng

Chen Shuang (

Zhōu Xìng-Huá

Commerçant He

Xí Yǔ-Lì

Lin Yuan

Xiū Qìng

Jin Bu Bai

Pān Měi-Yè

Fu Yuan Yuan

Lǐ Bīn

Lü Wen De

Sūn Róng

Chen, directeur de prison

Shí Qiáng

Doctor Ouyang

Chén Lái-Méng

Liu Ming Xu