Film de Cheung San-yee · 1982 (Taïwan)

Genre : Policier

Casting (acteurs principaux) :

Patrick Tse Yin, Chen Kuan-Tai, Ching Li, Henry Lu Yi-Lung, Chang Fei, Lee Kwok-Sau, Gam Sek, Chiang Sheng

Pays d'origine :

Taïwan
Casting complet et fiche technique

Aucun résultat