Cover Tora-san, His Tender Love

Tora-san, His Tender Love

Otoko wa tsurai yo: Fûten no Tora

1970

10

11

1