Affiche Neon Genesis Evangelion

Casting de Neon Genesis Evangelion

Anime de et (1995)

Créateurs Neon Genesis Evangelion

Scénaristes Neon Genesis Evangelion

Akio Satsukawa
Hiroshi Yamaguchi
Mitsuo Iso
Shinji Higuchi
Yoji Enokido
Hideaki Anno

Producteurs Neon Genesis Evangelion

Akiko Odawara
Teruaki Sanematsu
Yutaka Sugiyama
Noriko Kobayashi